5 belastingtips voor zzp’ers

Hoe kunt u zoveel mogelijk fiscaal voordeel halen uit uw activiteiten als zzp’er? Dat is een vraag waar elke zzp’er wel antwoord op wil. Het is voor zzp’ers niet altijd gemakkelijk om het overzicht te houden in de wereld van belastingen en boekhouding. Daarom zetten we hier de belangrijkste belastingtips voor zpp’ers op een rij.

1. Voldoe aan de voorwaarden van het ondernemerschap

Door als ondernemer aangemerkt te worden door de Belastingdienst kunt u van veel fiscale voordelen genieten. Tekenen die erop wijzen dat u een onderneming hebt zijn veel tijd besteden aan een zelfstandige activiteit waarmee u voldoende winst maakt. Als zelfstandige moet u bovendien zelf kunnen bepalen waar, wanneer en hoe u werkt. Ook meerdere opdrachtgevers duiden op zelfstandigheid, het maakt dat u niet afhankelijk bent van één opdrachtgever. Een onderneming hoort ook kapitaal te hebben voor investeringen die de voortgang van het bedrijf waarborgen. Andere tekenen die wijzen op ondernemerschap zijn het promoten van uw bedrijf, het lopen van ondernemersrisico’s en aansprakelijkheid voor de schulden van de onderneming.

Boekhoudprogramma ZZP

2. Het belang van de urenregistratie

Als zzp’er kunt u een beroep doen op de zelfstandigenaftrek. Hiervoor moet u per kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming besteden. U mag dan een bedrag van € 7.280 (2015) aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt. De zelfstandigenaftrek is nooit hoger dan de fiscale winst. Hebt u bijvoorbeeld een winst van € 4.543, dan is de zelfstandigenaftrek gelijk aan dit bedrag. Soms is het mogelijk om het bedrag aan zelfstandigenaftrek dat nu niet is verrekend op te tellen bij de zelfstandigenaftrek in de komende negen jaar. Vraag hiernaar bij uw boekhouder.

3. Ken uw aftrekposten als zzp’er

Om optimaal fiscaal voordeel te behalen is het belangrijk om alle aftrekposten te kennen. Kent u de volgende aftrekposten al?

MKB-winstvrijstelling
Dit is een vrijstelling van 14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Als zzp’er kunt u een beroep doen op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als u investeert in bedrijfsmiddelen waarvan de waarde tussen de € 2.300 en € 309.693 ligt.

Energie-investeringsaftrek
Voor energie-investeringen van minimaal € 2.500 kunt u een energie-investeringsaftrek van 41,5% (58% in 2016) krijgen met een maximumbedrag per jaar van € 119.000.000 (€ 120.000.000 in 2016).

Milieu-investeringsaftrek
Milieu-investeringen vanaf € 2.500 kunt u als aftrekpost gebruiken. De hoogte wordt bepaald door de categorie waarin de investering valt (13,5%, 27% of 36%) Er bestaat geen maximumbedrag. U kunt milieu-investeringen tot 75% willekeurig laten afschrijven. Dit betekent dat het eerste jaar de afschrijving hoger is (75%). Uw winst wordt hierdoor lager waardoor u minder belasting betaalt.

4. Startersaftrek voor startende zzp’ers

Voor startende zzp’er bestaat er de speciale startersaftrek. U wordt als startende ondernemer aangemerkt als u in de vijf voorgaande jaren ten minste één jaar geen ondernemer was en u in die vijf jaren niet vaker dan twee keer gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek. U mag dan bij uw zelfstandigenaftrek (€ 7.280) een startersaftrek optellen van € 2.123. Is uw winst niet hoger dan deze twee bedragen bij elkaar, dan mag u het overige bedrag verrekenen met andere inkomsten in box 1. Zijn er geen andere inkomsten in box 1, dan mag u dit bedrag vereffenen met de positieve resultaten van de drie voorgaande jaren en met de positieve resultaten in box 1 van de komende negen jaren.

5. Is de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) op u van toepassing?

Deze regeling heeft betrekking op de omzetbelasting. Wanneer er na de aftrek van de voorbelasting een bedrag overblijft dat lager is dan € 1.883, dan hebt u recht op een vermindering van de omzetbelasting. Is het bedrag dat overblijft € 1.345 of lager dan kan het zijn dat u helemaal geen omzetbelasting hoeft te betalen. U moet wel altijd gewoon uw omzetbelasting-aangifte indienen. Wanneer u hier geen ervaring mee hebt, is het verstandig om de hulp van een boekhouder in te schakelen.

Vergelijk en bespaar

Gratis boekhouders vergelijken in uw regio?

Ontvang vrijblijvend tot 4 offertes binnen 24 uur in uw mailbox.
Vergelijk en bespaar