Alles wat u moet weten over btw-boetes

Bent u zelfstandig ondernemer en hebt u een btw-nummer ontvangen, dan moet u btw-aangifte doen. Doet u geen btw-aangifte, dan kunt u een boete verwachten van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft voor 2016 het controlesysteem op de btw-aangifte aangescherpt.

U moet altijd btw-aangifte doen

Ook wanneer u na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel nog niet actief bent en u nog geen btw in rekening hebt gebracht of als er nog geen btw aan u is berekend, moet u btw-aangifte doen. De Belastingdienst laat u na de inschrijving van uw onderneming weten of u uw btw-aangifte per maand, per kwartaal of per jaar moet doen. In de meeste gevallen is dit per kwartaal. Niet alleen wanneer u geen of te laat btw-aangifte doet (aangifteverzuim), maar ook wanneer u te laat, niet of te weinig betaalt (betaalverzuim) of wanneer u een te lage aangifte doet, kunt u een btw-boete krijgen.

Boekhoudsoftware ZZP

Te lage btw-aangifte indienen

Het gebeurt regelmatig dat ondernemers een te lage btw-aangifte indienen. Ze hebben bijvoorbeeld niet voldoende geld om de btw te betalen. Dit kan u een flinke boete opleveren. Kunt u uw btw-schuld niet betalen, dan is het beter om uitstel van betaling aan te vragen. Dat kan telefonisch. U kunt maximaal 4 maanden uitstel aanvragen. Om ervoor te zorgen dat uw btw-aangiften op tijd en correct worden gedaan, is het geen overbodige luxe om een boekhouder zzp in te schakelen.

Aangescherpt controlesysteem btw in 2016

In 2016 worden de btw-aangiften van ondernemers strenger gecontroleerd. Niet alleen wordt er gecontroleerd of u de btw-aangifte op tijd indient en op tijd betaalt. Het is ook belangrijk dat btw binnen het boekjaar in het correcte tijdvak wordt aangegeven. Dit betekent dat btw aangegeven moet worden in het tijdvak waarin de factuur wordt uitgegeven. Geeft u een factuur te laat uit, dan moet de btw wel aangegeven worden in het tijdvak waarin de factuur uitgegeven had moeten worden.

Een factuur dient uiterlijk uitgegeven te worden op de 15de dag na het einde van de maand waarin het product of de dienst is geleverd. Is er sprake van een doorlopende dienst, dan moet u minimaal één keer per kwartaal een voorschot factureren. In het geval van een kasstelsel moet de btw aangegeven worden in het tijdvak waarin de producten of diensten zijn geleverd. Het kasstelsel geldt voor ondernemers die vooral producten of diensten leveren aan particulieren, bijvoorbeeld horecabedrijven, winkeliers, kappers, etc. Uw boekhouder ZZP is op de hoogte van de nieuwste regels. Schroom niet om advies aan te vragen!

Btw aftrekken als ondernemer

Btw die aan u is verrekend, kunt u aftrekken (voorbelasting). U mag echter alleen btw aftrekken als u een correcte factuur hebt. De datum op de factuur is bepalend voor het tijdvak waarin u de btw aftrekt. Het moment van levering of de datum waarop de factuur is betaald, spelen geen rol bij het terugvragen van de btw. Ook wanneer er vooruit gefactureerd is, moet de btw in het tijdvak waarin de facturatie heeft plaatsgevonden afgetrokken worden.

Wat is de hoogte van btw-boetes?

Bij een kwartaalaangifte, dient u uw btw-aangifte te doen op uiterlijk de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal. Meer dan 7 dagen te laat? Dan betaalt u € 65,00 boete. Dient u uw btw-aangifte vaker te laat in, dan wordt de boete hoger. Doet u te laat btw-aangifte, dan zal u mogelijk ook te laat betalen, omdat u niet weet hoeveel u moet betalen. Dit betekent opnieuw een boete.

De betaling hoort uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het betreffende kwartaal bij de Belastingdienst binnen te zijn. Betaalt u na de uiterste datum, maar binnen 7 dagen, dan krijgt u geen boete. Betaalde u al eerder een keer te laat, dan betaalt u een boete van 3% van het te betalen bedrag met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 5.278,00.

Voor verkeerde aangiftes, verkeerde aangiftes door grove schuld en opzettelijk verkeerde aangiftes staan hogere boetes van wel 50% tot 100% van het te betalen bedrag!

Vergelijk en bespaar

Gratis boekhouders vergelijken in uw regio?

Ontvang vrijblijvend tot 4 offertes binnen 24 uur in uw mailbox.
Vergelijk en bespaar