Hoe staat het met de verplichte AOV voor zzp’ers?

Het arbeidslandschap is aan het veranderen; het stijgend aantal zzp’ers heeft ertoe geleid dat er nieuwe regelingen nodig zijn. Dat geldt vooral op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Veel ondernemers hebben hiervoor niet voldoende geregeld. Deze week klonk er in de media dat er een akkoord is bereikt. Hoe zit dat nu precies? We beantwoorden hier enkele veelgestelde vragen over de verplichte AOV voor zzp’ers.

Is er een akkoord bereikt over de verplichte AOV voor zzp’ers?

Een akkoord is een groot woord. Er moet nog veel uitgewerkt en geregeld worden. Wat er wel aan de hand is, is dat er een akkoord is over het advies van de Stichting Arbeid voor wat betreft de standaard verzekering voor zelfstandig ondernemers tegen langdurig verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid. Dit advies ligt nu bij minister Koolmees. Welke consequenties heeft dit nu voor u als zzp’er? We geven hieronder antwoord op enkele veelgestelde vragen van zzp’ers over deze situatie.

Vanaf welke datum wordt de verplichte AOV ingevoerd?

Daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over. Het zal nog enkele jaren duren voordat deze daadwerkelijk wordt ingevoerd. De reden hiervoor is dat de minister eerst de wetswijziging moet doorvoeren. Daarna zullen de Belastingdienst en het UWV hun systemen grondig moeten aanpassen. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het innen van de premies. Het UWV is de instantie die de uitvoering, de claims, de uitkeringsverstrekking en de re-integratie gaat verzorgen. Er moet dus nog veel geregeld worden, voordat deze nieuwe verplichte AOV functioneel is. De verwachting is dat dit pas tegen 2024 zal gebeuren.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan de verplichte AOV?

Als zzp’er bent u straks verplicht om deze standaard AOV af te sluiten. Deze regel geldt voor alle zzp’ers met winst uit onderneming, zelfstandige beroepsbeoefenaren met resultaat uit overige werkzaamheden, directeur-grootaandeelhouders zonder personeel en meewerkende echtgenoten. De verplichte verzekering is voor iedereen toegankelijk. Ondernemers mogen niet uitgesloten worden, vanwege leeftijd, de verhoogde kans op ziekte of beroepsrisico. Bij private verzekeraars kan men om deze redenen wel uitgesloten worden. Verder kunt u uiteraard zelf bepalen of u naast deze standaard arbeidsongeschiktheidsverzekering nog een aanvullende verzekering afsluit.

Wat is nu eigenlijk het verschil met de bijstand?

Het probleem met de bijstand is dat u bij langdurige arbeidsongeschiktheid eerst een beroep moet doen op uw eigen geld of dat u zelfs uw huis dient te verkopen. Daarnaast wordt bij de bijstand ook gekeken naar het inkomen van uw partner. In het geval van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers krijgt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. U hoeft dus niet eerst een beroep te doen op uw spaargeld of bijvoorbeeld uw huis te verkopen. Bovendien is de maximale uitkering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering hoger dan de bijstandsuitkering.

Waar heb ik straks recht op met de verplichte AOV?

Met de ingang van de verplichte AOV voor zzp’ers hebt u vanaf de tweede dag dat u ziek bent recht op hulp bij re-integratie. Mocht het zo zijn dat u na een wachttijd (6 maanden, 1 of 2 jaar) nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u een uitkering. In hoeverre u arbeidsongeschikt bent, wordt getoetst aan uw resterende verdiencapaciteit op basis van gangbare arbeid. Dit betekent dat er wordt gekeken naar het inkomen dat u ondanks uw gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid nog kunt verdienen. De verzekering is dan ook van toepassing op zowel ondernemers die deels arbeidsgeschikt zijn als voor volledig arbeidsongeschikten.

Wat moet ik als zzp’er nu doen?

Omdat het nog wel even duurt voordat deze verplichte AOV ingaat, is het belangrijk dat u maatregelen neemt voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Hebt u al een verzekering, dan is het belangrijk om deze voorlopig aan te houden. Het is als ondernemer essentieel om steeds een goed inzicht te hebben in uw financiële en fiscale situatie. Wilt u daar meer over weten of hebt u hulp nodig van een deskundige boekhouder? Aarzel dan niet om hier contact met ons op te nemen.

Vergelijk gratis

Ook boekhouders vergelijken in uw regio?

Vergelijk, kies en bespaar. Binnen 24 uur reactie!
Vergelijk gratis