ZZP pensioen nabestaanden

Tijdens de afgelopen pensioen3daagse werd het nabestaandenpensioen in de kijker gezet. Hebt u hier als zzp’er al over nagedacht? We begrijpen dat dit niet het leukste onderwerp is, maar toch is het belangrijk om dit goed te regelen. Het blijkt dat veel zzp’ers hier niets voor hebben geregeld. Niemand wil dat straks hun nabestaanden in de financiële problemen komen, daarom besteden we hier vandaag op Boekhouder ZZP extra aandacht aan dit onderwerp.

Nederland telt steeds meer zzp’ers

Ons land telt circa 1,2 miljoen zzp’ers. Steeds meer mensen kiezen ervoor om op deze manier hun carrière op te bouwen. Er wordt verwacht dat dit een ontwikkeling is die door blijft zetten. Wat veel mensen trekt om zzp’er te worden is het ‘eigen baas zijn’. Dit houdt in dat u zelf uw uren bepaalt en ook zelf verantwoordelijk bent voor uw inkomen. Deze flexibiliteit is erg fijn, maar vergeet niet dat u ook maatregelen moet treffen op het gebied van sociale zekerheid, pensioen en nabestaandenpensioen. Waar veel beginnende zelfstandigen niet bij stilstaan, is dat hun nabestaandenpensioen doorgaans vervalt als ze hun vaste baan opzeggen.

Welke oplossingen zijn er?

We bespreken hier kort enkele mogelijke oplossingen, zodat uw partner en kinderen goed achterblijven bij uw overlijden.

Algemene nabestaandenwet – Anw
Slechts een kleine groep nabestaanden kan een beroep doen op deze volksverzekering. Deze verzekering wordt steeds verder uitgekleed. Alleen onder de volgende voorwaarden kan men hier aanspraak op maken:

  • De overledene woonde en werkte in Nederland.
  • De nabestaande is geboren voor 1 januari 1950.
  • De nabestaande heeft een kind van jonger dan 18 jaar in huis.
  • De nabestaande is minstens voor 45% arbeidsongeschikt.

Daarbij stopt de Anw-uitkering op de eerste dag van de maand dat de nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Ook zal uw partner met kinderen slechts 70% van het minimumloon krijgen. Wanneer uw partner inkomsten heeft, zal dit gedeeltelijk of geheel worden verrekend met de Anw-uitkering. Een WW-uitkering wordt geheel verrekend en inkomen uit loondienst of een eigen zaak worden gedeeltelijk verrekend.

Partnerpensioen via een dienstverband
Veel nabestaanden denken recht te hebben op 70% van het ouderdomspensioen als vorm van partnerpensioen. Er is echter de laatste tijd veel veranderd op dit vlak, waardoor dit percentage vaak lager is. Wanneer u na jarenlang in loondienst te hebben gewerkt als zzp’er aan de slag gaat, kan het zijn dat uw nabestaandenpensioen vervalt. Daarnaast kan ook een echtscheiding van invloed zijn op de hoogte van het nabestaandenpensioen.

Hebt u misschien een eigen vangnet?

We raden u aan om eens stil te staan bij wat er met uw nabestaanden gebeurt als u komt te overlijden. Is het bestaande vangnet voldoende? Niet elke zzp’er zal een pensioenregeling hoeven af te sluiten. Misschien beschikken u en uw partner over voldoende kapitaal en inkomsten, zodat uw partner na uw overlijden op dezelfde wijze door kan gaan. Denk echter ook na over hoe uw kosten zich in de toekomst zullen ontwikkelen? Misschien hebt u kinderen die gaan studeren? En hoe zit het met uw hypotheek? Laat u adviseren door een boekhouder over wat er in uw situatie nodig is!