Eenmanszaken krijgen tijdelijk twee btw-nummers

Hoeveel nummers en codes heeft u wel niet? Daar kan nog wel een nummer bij. Deze nummers zijn belangrijk om allerlei processen soepel te laten verlopen. Maar hoe zit het met de veiligheid en fraudegevoeligheid van al die nummers? Het blijkt dat het btw-identificatienummer voor eenmanszaken niet veilig genoeg is. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eiste van de Belastingdienst een alternatief voor dit nummer, omdat hierin het burgerservicenummer (BSN) is verwerkt. Eenmanszaken zullen binnenkort een nieuw btw-nummer ontvangen en zullen tijdelijk over twee btw-nummers beschikken.

Huidige btw-nummer eenmanszaken is fraudegevoelig

Nederland telt circa 1,3 miljoen eenmanszaken. Wanneer een eenmanszaak een factuur de deur uitdoet, is deze verplicht om het btw-identificatienummer hierop te vermelden. Ook op de website diende dit nummer te staan. Het probleem met dit btw-nummer is echter dat het ook het BSN bevat. Het is daardoor voor iedereen gemakkelijk om via facturen of websites het BSN van een ondernemer te achterhalen. Ondernemers zijn hierdoor kwetsbaar voor identiteitsfraude en er wordt een inbreuk gemaakt op hun privacy.

AP eist btw-nummer zonder BSN

Het BSN is ingesteld als een vertrouwelijk nummer. Het doel van dit nummer is om de communicatie tussen de burger en de overheid te vergemakkelijken. Het mag niet openbaar gemaakt worden. Om die reden verbood de AP in december 2018 de Belastingdienst om het BSN op te nemen in het btw-identificatienummer. Volgens de AP is dit namelijk in strijd met de nieuwe privacywet AVG, die in 2018 van kracht is gegaan. De AP eiste daarom van de Belastingdienst dat er voor 1 januari 2020 een oplossing is voor dit probleem.

Tijdelijke oplossing: twee btw-nummers

Het is niet mogelijk om voor 2020 een definitieve oplossing in te voeren, daarom komt er een tijdelijke oplossing. Eenmanszaken ontvangen voor het einde van dit jaar een nieuw btw-nummer, waarin hun BSN niet is verwerkt. Dit is het nummer dat vanaf 1 januari 2020 gebruikt moet worden op hun website, webshop en facturen. Ook in alle transacties op basis van EU-regelgeving en in het handelsverkeer binnen de EU dient dit nieuwe nummer gebruikt te worden. Het oude btw-nummer blijft voorlopig nog bestaan, maar wordt enkel gebruikt in de communicatie met de Belastingdienst Nederland. De reden voor deze tijdelijke oplossing met twee btw-nummers is dat er nog gewerkt wordt aan een nieuw ICT-systeem van de Belastingdienst.

Levert dat geen problemen op?

Nee. Wanneer het nieuwe btw-nummer voor eenmanszaken binnenkomt in het systeem van de Belastingdienst, wordt het automatisch vertaald naar het oude nummer. Op deze manier zullen er geen problemen ontstaan bij de interne verwerking bij de Belastingdienst. Uiteraard is het streven dat in de toekomst alle eenmanszaken gewoon één btw-nummer hebben. Er is echter tijd nodig om een nieuw ICT-systeem hierop in te richten.

Btw-nummer tijdelijk van website verwijderen

Eenmanszaken zijn normaalgesproken verplicht om hun btw-identificatienummer op hun website te vermelden. Ze mogen echter van de AP nu al dit nummer van hun webwinkel of webshop verwijderen, vanwege de onwenselijke omstandigheden die hiermee gepaard kunnen gaan. Het nieuwe btw-nummer is vanaf 1 januari 2020 geldig en dient dan ook vanaf deze datum op de website vermeld te worden. De ondernemers zullen er dus rekening mee moeten houden dat ze tegen het eind van 2019 hun administratie aanpassen en hierin hun nieuwe btw-nummer verwerken. Aanbieders van administratie software zullen hun systeem moeten aanpassen, zodat hierin met het nieuwe nummer gewerkt kan worden.