Welke subsidies en fiscale voordelen zijn er voor zzp’ers bij zonnepanelen

Ondernemers willen ondernemen. Boekhouders weten dat als geen ander. Dat ondernemen geldt overigens niet alleen voor de boekhouders zelf, maar ook voor de ondernemers voor wie zij werken. Daarbij heeft elke ondernemer zijn eigen voorkeur of aandachtsgebied. Soms is het handig om op een vakgebied eens een collega als klankbord te raadplegen. En ligt een onderwerp buiten het vakgebied, dan is het verstandig om advies van een expert in te winnen. Bijvoorbeeld als het gaat om zakelijke energie, zakelijke zonnepanelen en subsidies en fiscale voordelen. Welke subsidies zijn er? Van welke fiscale voordelen kunt u gebruikmaken?

Boekhoudprogramma ZZP

Het zelf opwekken van stroom door middel van zonnepanelen is hot. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de Rijksoverheid het gebruik van zonnepanelen stimuleert. De overheid wil dat in 2020 14% van onze energie duurzaam is. Dat percentage moet 16% in 2023 zijn en in 2050 moet onze energie volledig duurzaam zijn.

Om haar doelen te bereiken belast de overheid vervuilende brandstoffen en verleent zij subsidies en fiscale voordelen of belastingkortingen aan de opwekking van groene energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen. Voor ondernemers, zoals MBK’ers, ZZP’ers, maatschappen en VOF’s, bieden deze maatregelen interessante financiële voordelen.

Salderen

Steeds vaker wordt energie zelf opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. Vaak is een investering in zonnepanelen en windmolens een slimme investering. Er is in de meeste gevallen een aantrekkelijke subsidieregeling voor het plaatsen van zonnepanelen en het zelf opwekken van duurzame energie (voor zowel particulieren als bedrijven). Daarnaast zijn er enkele fiscale voordelen aan het zelf opwekken en produceren van energie. En last but not least: als je meer energie opwekt dan dat je zelf verbruikt, kun je de overgebleven energie terugleveren aan het elektriciteitsnet. Salderen wordt dat genoemd.

KIA – Kleinschaligheidsaftrek

Bij de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) gaat het om de investering die een bedrijf doet voor de realisering van zonnestroominstallaties. KIA verstrekt een eenmalig belastingvoordeel op die investering. Zowel klein- als grootverbruikers kunnen de aanvraag indienen. De aanvraag heeft betrekking op nieuwe en gebruikte installaties en installatie-onderdelen. Ondernemers met kantoor aan huis, zoals ZZP’ers kunnen in aanmerking komen voor KIA, als de Belastingdienst de ruimte als bedrijfsruimte aanmerkt. De zakelijke energiekosten kunt u ook aftrekken van uw inkomstenbelasting. Informeer daarvoor bij uw boekhouder of accountant.

Het investeringsbedrag voor Kleinschaligheidsaftrek (KIA) moet tussen de € 2.300 en € 311.242 liggen. De Belastingdienst hanteert voor 2016 de volgende getallen:

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.3000%
€ 2.301 tot en met € 56.02428% van het investeringsbedrag
€ 56.025 tot en met € 103.748€ 15.687
€ 103.749 tot en met € 311.242€ 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het
investeringsbedrag boven € 103.748
€ 311.243 en meer0%

Ondernemers kunnen de KIA combineren met EIA en SDE.

EIA – Energie-Investeringsaftrek

De Energie-Investeringsaftrek (EIA) geldt uitsluitend voor kleinverbruikers. Zakelijke kleinverbruikers hebben altijd een elektriciteitsaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3 x 80 ampère. EIA geeft een eenmalig belastingvoordeel bij een investering in een zonnestroominstallatie. De aanvraag heeft alleen betrekking op nieuwe installaties en installatie-onderdelen. Met de EIA kunnen ondernemers in 2016 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Een van de voorwaarden voor EIA is dat het vermogen van de installatie minimaal 25.00 Wattpiek (Wp) moet hebben. Dat komt neer op 95 – 100 zonnepanelen.

MIA – Milieu-Investeringsaftrek

Milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen, naast andere fiscale aftrekmogelijkheden, zoals VAMIL. Bedrijven kunnen tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Welk percentage van toepassing is, hangt af van de milieu-effecten en het bedrijfsmiddel. Zie ook de Milieulijst 2016. Daarop staan de middelen die in aanmerking komen voor MIA (en VAMIL). Ondernemingen kunnen voor bedrijfsmiddelen veelal aanspraak maken op MIA én VAMIL.

MIA is sinds 1 januari 2016 niet meer van toepassing op zonnepanelen. Deze zijn niet meer in de Milieulijst 2016 opgenomen.

VAMIL – Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is evenals de MIA een subsidieregeling op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. VAMIL biedt de mogelijkheid een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Voor investeringen vanaf 2011 geldt daarvoor een afschrijving tot 75%.

VAMIL en MIA zijn in combinatie te gebruiken. Beide hanteren dezelfde Milieulijst. Daarop staan de middelen die in aanmerking komen voor MIA (en VAMIL). Ondernemingen kunnen voor bedrijfsmiddelen veelal aanspraak maken op VAMIL én MIA.

VAMIL is sinds 1 januari 2016 niet meer van toepassing op zonnepanelen. Deze zijn niet meer in de Milieulijst 2016 opgenomen.

EDS – Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is eind 2015 in het leven geroepen en 2016 in werking getreden. EDS richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen.
Voor de regeling gelden bepaalde voorwaarden. Zo moeten stichtingen de eigenaar zijn van een sportaccommodatie of een deel ervan. Daarnaast moet een sportvereniging de accommodatie gebruiken voor sportactiviteiten.
De subsidie geldt voor de installaties (niet bijvoorbeeld voor arbeidskosten). Voor sportverenigingen is dat percentage 30%, voor sportstichtingen 15% (het verschil komt door de btw).

EDS loopt 5 jaar en stelt € 6 miljoen per jaar beschikbaar.

SDE+ – Stimulering Duurzame Energieproductie

De SDE+ maatregel kent verschillende categorieën, waarvan zonne-energie door middel van zonnepanelen er één is. De SDE+-subsidie compenseert jaarlijks de meerprijs van duurzaam opgewekte energie ten opzichte van fossiele/grijze energie. Daarnaast biedt deze subsidie compensatie voor het feit dat grootverbruikers niet mogen salderen.
Om in aanmerking te komen voor SDE+ moeten zonnepanelen een vermogen hebben van 15 kWP of meer (circa 60 panelen) en er moet een grootverbruikaansluiting (3 x 80 ampère) zijn. Zakelijke kleinverbruikers zullen in de regel dus geen gebruik kunnen maken van deze subsidie.

Conclusie

De overheid wil dat onze energie in 2050 volledig duurzaam is. Om dat doel te behalen stimuleert zij het zelf opwekken van duurzame energie, onder andere door middel van zonnepanelen. Daarvoor heeft de overheid diverse subsidies en fiscale voordelen in het leven geroepen. Deze maatregelen kunnen voor ondernemers buitengewoon aantrekkelijk zijn. Van belang is dat een ondernemer erop let welke mogelijkheden deze subsidies en maatregelen bieden, wat hun geldigheidsduur is en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen, maar ook wat de investering op korte en lange termijn oplevert. Veelal is het verstandig bij die zaken een energie-expert in de hand te nemen.

Vergelijk en bespaar

Gratis boekhouders vergelijken in uw regio?

Ontvang vrijblijvend tot 4 offertes binnen 24 uur in uw mailbox.
Vergelijk en bespaar