Ik kan mijn belasting niet betalen! Wat nu?

Een zzp´er moet net als alle ondernemers aan allerlei fiscale verplichtingen voldoen, zo ook het betalen van de inkomstenbelasting. Iedereen weet ook dat het ondernemerschap gepaard gaat met allerlei risico’s. Het kan dus voorkomen dat uw onderneming het een tijdje wat moeilijker heeft en dat u niet in staat bent om uw belasting te betalen. Wat nu? Zorg dat u als zzp’er op alles voorbereid bent, zodat u weet wat u te doen staat!

Vraag uitstel van betaling aan

Wanneer u weet dat u er niet in gaat slagen om een aanslag van de Belastingdienst op tijd te betalen, dan is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de Belastingdienst. U kunt dan wellicht uitstel van betaling aanvragen. Dit is echter alleen mogelijk als u kunt aantonen dat u de verschuldigde belasting binnen een jaar wel kunt betalen. In het meest gunstigste geval heeft u nog geld tegoed van de Belastingdienst. Dat zou fijn zijn, want dan kunt u dit bedrag verrekenen met het door u verschuldigde bedrag. Wat uw financiële situatie ook is, bespreek het tijdig met de Belastingdienst.

Boekhoudprogramma ZZP

Kwijtschelding alleen bij hoge uitzondering

Bij hoge uitzondering kan de Belastingdienst u de verschuldigde belasting kwijtschelden. Uw situatie wordt dan grondig geanalyseerd door de Belastingdienst. Zo mag het niet uw schuld zijn dat u de belasting niet kunt betalen. Is er een andere partij aansprakelijk en zal de fiscus er meer aan overhouden door deze partij aansprakelijk te stellen, dan wordt er geen kwijtschelding verleend.

Om kwijtschelding te krijgen, moet het met uw bedrijf financieel zodanig slecht gaan, dat er geen mogelijkheid is om de belastingschuld in termijnen af te lossen. Verder moet uw onderneming wel levensvatbaar zijn. De Belastingdienst onderzoekt of na het aflossen of kwijtschelden van de schulden uw onderneming goede toekomstperspectieven heeft. Wanneer u meerdere schuldeisers hebt, die u geen kwijtschelding bieden, dan zal de fiscus dat ook niet doen. Meer informatie hierover? Raadpleeg dan deze pagina van de Belastingdienst.

Belastingdienst heeft voorrang op andere schuldeisers

Een belangrijke regel is dat de Belastingdienst altijd voorrang heeft op alle andere schuldeisers. Dit houdt in dat de Belastingdienst minimaal het dubbele percentage dient te ontvangen van het bedrag dat de andere schuldeisers krijgen wanneer u een gedeelte van uw schuld kunt aflossen. Ook moet het bedrag dat u wel in staat bent om af te lossen in verhouding staan tot uw totale schuld.

Geen uitstel of kwijtschelding?

Komt u niet in aanmerking voor uitstel van de betaling van uw inkomstenbelasting of voor de kwijtschelding van uw schulden aan de fiscus, dan moet u zo spoedig mogelijk alsnog het verschuldigde bedrag betalen. Doet u dit niet dan kunt u een dwangbevel krijgen van de Belastingdienst. Dit betekent dat de Belastingdienst het recht heeft om beslag te leggen op uw spullen. Daarbij zijn aan een dwangbevel nog eens extra kosten verbonden, die opgeteld worden bij uw belastingschuld.

Voorkom financiële problemen

De boodschap die hieruit spreekt is duidelijk; zorg dat u als zzp’er financiële problemen voorkomt. Uiteraard is niet elke tegenslag te voorzien of te vermijden, maar met een goede financieel beheer en een overzichtelijke boekhouding kunt u veel leed voorkomen. Veel startende zzp’ers maken de fout om in de startfase alles zelf te willen doen, vaak met het oog op besparen op de kosten. Juist in de startfase is het belangrijk om adviseurs te raadplegen, zoals een boekhouder ZZP. Deze professional geeft u uitleg en advies over al uw fiscale verplichtingen, hij kan een ordelijke boekhouding voor u opstellen en kan u helpen met het bijhouden van uw administratie en het doen van uw belastingaangiften. Daarmee valt een grote last van uw schouders!

Vergelijk en bespaar

Gratis boekhouders vergelijken in uw regio?

Ontvang vrijblijvend tot 4 offertes binnen 24 uur in uw mailbox.
Vergelijk en bespaar