Middeling kan zzp’ers fiscaal voordeel brengen

Natuurlijk wil niemand te veel belasting betalen. Toch ontdekken veel ZZP boekhouders dat hun cliënten in het verleden allerlei regelingen, die fiscale voordelen kunnen bieden, over het hoofd hebben gezien. Vaak uit onwetendheid, want voor niet-kenners is de wereld van de belastingen vaak moeilijk te doorgronden. Een van regelingen die zzp’ers fiscaal voordeel kunnen opleveren is de middelingsregeling. We gaan er in dit artikel verder op in.

Zzp’ers hebben vaak wisselende inkomens

Zzp´er worden gaat gepaard met ondernemersrisico’s en onzekerheden. Zo weet u aan het begin van het jaar nooit wat dit jaar uw gemiddelde inkomen zal worden. Het komt vaak voor dat het inkomen van jaar tot jaar behoorlijk verschilt; na wat goede jaren, hebt u misschien ineens te maken met magere jaren. Door dit schommelende inkomen betaalt u mogelijk meer belasting, dan wanneer u het inkomen over de verschillende jaren gelijkmatig verdeeld. Dat kunt u doen door een beroep te doen op de middelingsregeling. Veel zzp’ers kijken over deze regeling heen en het kan bovendien nogal wat tijd in beslag nemen om alles uit te zoeken. Een zzp boekhouder kan deze taak van u overnemen.

Boekhoudprogramma ZZP

Wat houdt de middelingsregeling in?

Middeling houdt in dat u uw inkomen van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar optelt en vervolgens door 3 deelt. De uitkomst is uw gemiddelde inkomen over deze 3 jaar. Over dit gemiddelde wordt vervolgens opnieuw de belasting per jaar berekend. In veel gevallen is de belasting die nu per jaar wordt berekend lager dan de oude belastingbedragen die u hebt betaald. U kunt dan een belastingteruggaaf krijgen. Hiervoor moet u wel aan diverse voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor middeling

Om voor middeling in aanmerking te komen moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het is alleen van toepassing op inkomen in box 1 (werk en woning).
  • U mag alleen middeling aanvragen over 3 aaneengesloten volledige kalenderjaren.
  • In deze periode betaalde u belasting in Nederland.
  • Nadat alle aanslagen van de betreffende jaren vaststaan, dient u binnen 36 maanden een verzoek om middeling in te dienen.
  • Bij uw verzoek stuurt u de berekening van de middelingsteruggaaf mee.
  • Elk jaar mag maar één keer als middelingsjaar gebruikt worden.

Wanneer het gemiddelde van de opnieuw berekende belasting voor middeling lager is dan de belasting die u heeft betaald en de middelingsteruggaaf is hoger dan € 545,00 dan wordt het bedrag boven de € 545,00 aan u terugbetaald.

Berekenen van de middelingsteruggaaf

Wilt u er zeker van zijn dat de berekening van de middelingsteruggaaf op de juiste manier gebeurt, dan is het aan te raden om dit te laten uitvoeren door een zzp boekhouder. U moet in de berekening namelijk heel wat gegevens meenemen, zoals uw belastbaar inkomen uit werk en woning, inkomstenbelasting in box 1, tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning, premie volksverzekeringen en de tarieven van de inkomsten in box 1 & de premie volksverzekeringen.

Belangrijke aandachtspunten

Er zijn ook enkele uitzonderlijke situaties die om extra aandacht vragen. Er gelden bijvoorbeeld speciale regelingen wanneer u in de jaren waarover u middeling aanvraagt een conserverende aanslag hebt gehad of wanneer u in deze periode inkomsten uit het buitenland had. Of hebt u in deze periode de AOW-leeftijd bereikt? Dan moet er eerst een correctie gedaan worden, voordat u de middelingsteruggaaf kunt berekenen.

Hebt u voordeel bij middeling?

Hoewel de middelingsregeling soms wat onoverzichtelijk lijkt en het berekenen ervan geen eenvoudige klus is, is het voor veel zzp’ers toch de moeite waard om eens te onderzoeken of ze met deze regeling fiscaal voordeel kunnen behalen. Het kan betekenen dat u heel wat euro’s terugkrijgt!

Vergelijk en bespaar

Gratis boekhouders vergelijken in uw regio?

Ontvang vrijblijvend tot 4 offertes binnen 24 uur in uw mailbox.
Vergelijk en bespaar