Nieuwe zzp-regeling: hoe staat het ervoor?

Het zijn roerige tijden voor de zzp-wereld. Er wordt aan alle kanten gesleuteld aan de regelgeving met betrekking tot zzp’ers. Al maanden wordt er gediscussieerd over hoe we het beste de strijd kunnen aangaan met schijnzelfstandigheid. Daarnaast wordt er volop gedebatteerd over een minimumtarief voor zzp’ers en of er bij een laag tarief een dienstverband moet komen. Ook om de handhaving en het controleren van zzp’ers en opdrachtgevers is veel te doen. Maar hoe staat het er nu echt voor?

Zelfstandigenverklaring bij meer dan € 75 per uur

Ontvangt u als zzp’er meer dan € 75 per uur, dan krijgt u straks de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. De overheid gaat ervan uit dat zzp’ers die meer dan € 75 per uur verdienen een reserve kunnen opbouwen voor pensioen en werkloosheid. Om deze groep voldoende ruimte te bieden om te ondernemen, kunnen ze in de toekomst een zelfstandigenverklaring gebruiken. Met deze verklaring kunt u vooraf aan de werkzaamheden met uw opdrachtgever afspreken dat u als zelfstandig ondernemer deze klus klaart. U loopt dan niet het risico op naheffingen; denk aan loonheffing. U moet wel alle regels naleven. Zo dient u o.a. ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en een opdracht mag niet langer dan een jaar duren.

Minimumtarief voor zzp’ers van € 16 per uur

Het blijkt dat veel fulltime zzp’ers niet van hun inkomsten kunnen leven. Zo’n 8,6% van de zzp-huishoudens verdiende in 2017 een inkomen dat onder het bestaansminimum lag. Onder werknemers was dat maar 1,6%. Veel zzp’ers werken tegen te lage tarieven, waardoor ze minder verdienen dan het bestaansminimum en geen geld overhouden om te sparen voor hun pensioen of verzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. De overheid wil daarom een minimumtarief instellen voor zzp’ers van € 16 per uur, exclusief kosten voor materiaal en dergelijke. Hierbij heeft men eveneens ingecalculeerd dat zzp’ers gemiddeld een derde van hun tijd nodig hebben voor overige taken, zoals de administratie.

Zzp’ers met een laag tarief en dienstverband?

Eerder werd in het regeerakkoord afgesproken dat iedereen die een laag tarief ontving een dienstverband zou moeten krijgen. Deze afspraak is echter van de baan, want het bleek niet in overeenstemming te zijn met de Europese wetgeving. De overheid verwacht dat het minimumtarief van € 16 per uur zzp’ers voldoende bescherming zal bieden. Met de twee maatregelen, de zelfstandigenverklaring en het minimumtarief, wil de overheid zzp’ers meer helderheid bieden. De definitieve wetgeving is nog in de maak, maar het streven is om deze nieuwe regelingen in 2021 in te voeren.

Nieuwe webmodule in testfase

Wat mag wel en wat mag niet? Daarover bestaat binnen de huidige zzp-wereld vaak onduidelijkheid. Om zowel zzp’ers als opdrachtgevers hierover meer duidelijk te verschaffen is de overheid een nieuwe webmodule aan het testen. Hiermee hoopt men alle betrokken partijen meer zekerheid te bieden. Deze webmodule bevindt zich momenteel in de testfase met behulp van toekomstige gebruikers. In het najaar zal het Kabinet de Tweede Kamer inlichten over de resultaten.

Handhaving en controle zijn uitgesteld

Het is nu wachten op de definitieve nieuwe regelgeving. Het kabinet zal de handhaving en de controle op zzp’ers en opdrachtgevers uitstellen tot 1 januari 2021. Dat betekent niet dat zomaar alles is toegestaan! Ondertussen worden de mogelijkheden voor handhaving verfijnd. Zo kan de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 ook handhaven in het geval opdrachtgevers hun werkwijze niet aanpassen, nadat de Belastingdienst hiertoe indicaties heeft gegeven. Daarnaast worden er meer mensen ingezet om toezicht te houden en de capaciteit van de Inspectie SZW is toegenomen om toezicht te houden op de arbeidswetgeving. Verder zullen de Belastingdienst en de Inspectie SZW hun samenwerking verbeteren om schijnzelfstandigheid effectief tegen te gaan.