Vraagt u als zzp’er wel tariefverhoging?

Als zzp’er bent u eigen baas. Dat betekent ook dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw salarisverhoging! Gunt u zichzelf een hoger tarief én vraagt u dan ook een hoger tarief aan uw opdrachtgever? Uit de statistieken blijkt dat in de eerste helft van 2019 de tarieven van zzp’ers gestegen zijn met 4,5%. Toch blijkt uit recentelijk onderzoek van Intelligence Group, Planet Interim en de ZZP Tariefindicator dat zzp’ers te weinig om tariefverhoging vragen.

Zzp’ers maken een inhaalslag

Binnen enkele sectoren zien we dat er een inhaalslag wordt gemaakt. Uit het bovengenoemde onderzoek kwam onder meer naar voren dat zzp’ers die werkzaam zijn in de HR-sector een gemiddeld uurtarief rekenen van circa € 60. Hiermee is hun tarief ongeveer 30% gestegen. De stijging binnen deze groep is vooral van toepassing op consultancy en directie, waar de tarieven toch al hoger lagen. Dit kan een ietwat vertekend beeld geven van de volledige groep. Intelligence Group-directeur Geert-Jan Waasdorp verklaart dat zzp’ers momenteel meer profiteren van de economische groei dan werknemers in loondienst en dat ze met een inhaalslag bezig zijn. Toch zijn er nog wel knelpunten.

Enkele knelpunten

Een van de knelpunten is bijvoorbeeld waar te nemen in de IT-sector. Terwijl volgens het onderzoek van de Intelligence Group de tarieven binnen de sector bouw en techniek (27%) en de sector juridisch en fiscaal (18%) flink stegen, zien we dat de tarieven in de IT-sector al jaren op slot zitten. Hoewel er binnen deze sector op het moment grote tekorten bestaan, worden de tarieven juist gedrukt. Wat is hier aan de hand? De belangrijkste oorzaak is de internationale concurrentie. Op internationale platforms binnen de IT-sector bieden freelancers (o.a. uit de Oekraïne) hun diensten aan voor uurtarieven van € 20 tot € 25. Dit zorgt ervoor dat de tarieven onder druk staan.

Te veel bescheidenheid onder zzp’ers

Hoewel de cijfers uitwijzen dat de tarieven van zzp’ers in de eerste helft van 2019 zijn gestegen, benadrukt Waasdorp dat zzp’ers toch nog te weinig om tariefsverhoging vragen. Hij vindt dat zzp’ers te bescheiden zijn en dat ze niet gewend zijn om bij het aanbreken van een nieuw kalenderjaar een tariefverhoging door te voeren. Wanneer een zzp’er door een opdrachtgever opnieuw wordt gevraagd voor een klus, dan vraagt hij/zij doorgaans hetzelfde tarief als voorheen. Volgens Waasdorp moeten zzp’ers daar alerter op zijn. Er is volgens hem een verandering van mentaliteit nodig. Het regelmatig doorvoeren van tariefverhogingen zou standaard moeten worden.

Verdient u voldoende als zzp’er?

Het einde van het jaar is bijna in zicht. Het is tijd om de balans op te maken over 2019. Hoe verliepen de zaken? Hoeveel hebt u verdiend? En was dit voldoende? Het is een aanrader om uw financiële situatie onder de loep te nemen, eventueel samen met een professionele zzp boekhouder. Wat zijn uw doelen voor het komend jaar en welke tarieven horen daarbij? Welke tariefverhoging zou u moeten vragen? U kunt eveneens een beroep doen op de ZZP tarieven tool van de Intelligence Group. Deze geeft u inzicht in de gemiddelde uurtarieven per functie of vakgebied.