Waar kunt u op rekenen bij corporate finance?

Er bestaan nog altijd heel wat foutieve veronderstellingen wanneer het aankomt op corporate finance. Veel mensen zijn zich dan ook nog steeds niet bewust van wat hier allemaal betrekking tot heeft. In de praktijk is het zo dat corporate finance het vakgebied is welke zich bezighoudt met de financiële beslissingen die worden genomen in het kader van bedrijven of ondernemingen. Corporate finance gaat meer in het bijzonder vooral over de manier waarop deze beslissingen tot stand komen. Echter besteedt ze eveneens aandacht aan de uitvoering van financiële analyses en het gebruik van bepaalde instrumenten. Bent u ook wel geïnteresseerd in hetgeen wat corporate finance mogelijks ook voor uw bedrijf kan betekenen? Dan bent u daarvoor op deze pagina ongetwijfeld aan het juiste adres.

Corporate finance op de lange termijn

Op het ogenblik dat u zich gaat verdiepen in corporate finance zult u al snel kunnen vaststellen dat deze in de praktijk over een zeer ruime betekenis beschikt. Het is dan ook zo dat corporate finance kan draaien om zowel korte- als langetermijnbeslissingen. Op het ogenblik dat er een beroep wordt gedaan op corporate finance met als doel om een bepaalde investering uit te voeren spreekt het voor zich dat het hierbij doorgaans gaat over een beslissing voor de lange(re) termijn. Denk hierbij aan een periode tussen de twee en vijf jaar.

De bovenstaande beslissingen hebben in de praktijk veelal betrekking tot bepaalde, specifieke projecten. Daarnaast kunnen ze echter eveneens gelden voor investeringen die gebeuren in de vaste activa van een bepaald bedrijf. Anderzijds is het eveneens zo dat de langetermijnbeslissingen niet zelden betrekking hebben tot financieringsvraagstukken en de beloning die wordt toegekend aan de aandeelhouders van een onderneming. Bent u niet zozeer benieuwd naar de invloed van corporate finance op de lange, maar wel op de korte termijn? In dat geval moet u zeker het volgende stukje grondig doornemen.

Wat met de korte termijn?

Bovenstaande informatie heeft meteen duidelijkheid geschept met betrekking tot de werking van corporate finance op de lange termijn. Welke invloed heeft corporate finance echter op de korte termijn? In deze situatie heeft ze doorgaans betrekking tot afwegingen over de zogenaamde vlottende activa waar een bedrijf over beschikt. Het kan hierbij gaan om verschillende zaken zoals:

  • De kaspositie van het bedrijf in kwestie;
  • De korte termijn leningen waarvan sprake is;
  • De betaaltermijn welke wordt toegestaan aan debiteuren;

Naast bovenstaande is het eveneens zo dat corporate finance zich richt op de voorraadpositie van een bedrijf. Ook deze kan immers een niet onbelangrijke invloed hebben op de korte termijn beslissingen die genomen dienen te worden.

De relatie tussen corporate finance en venture capital

In de praktijk wordt er wel eens gesteld dat corporate finance en venture capital hetzelfde zijn. Dat is niet helemaal correct, maar toch is het zo dat de meeste concepten welke afkomstig zijn uit de corporate finance inderdaad eveneens van toepassing zijn op meer bescheiden ondernemingen. Is er sprake van corporate finance? In dat geval zult u in de praktijk doorgaans altijd kunnen vaststellen dat het daarbij vooral gaat om grotere ondernemingen.