Waarop letten als uw partner meewerkt in uw zaak?

Als ondernemer is uw bedrijf een onlosmakelijk onderdeel van u. U neemt uw werk al gauw mee naar huis. Het is belangrijk dat uw familie u steunt. Vaak zien we dat de partner ook een rol heeft in de onderneming en hulp biedt bij taken waar de ondernemer niet aan toekomt. Denk aan het verwerken van bonnetjes en facturen, mails beantwoorden, het aannemen van de telefoon, het verzenden van pakketjes en wat al niet meer. Waar moet u op letten als uw partner meewerkt in uw zaak?

Niet in dienst, wel uitbetalen?

Een vraag die boekhouders zzp vaak krijgen, is of men een partner die meewerkt in de zaak, maar die niet in loondienst is, een vergoeding mag uitbetalen. Ja, dat mag. Om deze kosten fiscaal af te mogen trekken, is het wel belangrijk dat u aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo is uw partner niet in loondienst en is dan ook niet verplicht om gedurende vastgestelde periodes taken voor u uit te voeren. Uw partner krijgt dus ook geen loon. Een andere voorwaarde is dat er geen sprake is van een gezagsverhouding, zoals die bestaat tussen een werkgever en een werknemer.

Welk bedrag betaalt u als vergoeding?

Om de vergoeding die u uitbetaalt af te kunnen trekken van uw winst, dient de vergoeding die u aan uw partner betaalt op jaarbasis ten minste € 5.000, – te zijn. Daarbij dient het bedrag overeen te komen met het gebruikelijke uurtarief. Het zou dus hetzelfde bedrag moeten zijn dat u aan iemand anders zou betalen voor het uitvoeren van deze taken. U kunt dus niet zomaar uw partner een extra hoog bedrag uitbetalen. U moet steeds via uw boekhouding het aantal gewerkte uren van uw partner in uw bedrijf en de uitbetaalde vergoeding kunnen verantwoorden. Een correcte urenadministratie is hiervoor essentieel.

Wat als ik minder dan € 5.000 vergoeding betaal?

In dat geval is het bedrag niet fiscaal aftrekbaar, maar kunt u wel een beroep doen op de meewerkaftrek. Hiervoor geldt de voorwaarde dat uw partner ten minste 525 uur per jaar in uw bedrijf meewerkt. Dit komt neer op minstens 10 uur per week. Bij minder uren, hebt u geen recht op deze meewerkaftrek. Voor deze regeling gelden de volgende percentages, die u van de winst mag aftrekken:

  • Tussen de 525 en 875 uur – 1,25%
  • Tussen 875 en 1.225 uur – 2 %
  • Tussen 1.225 en 1.750 uur – 3%
  • Meer dan 1.750 uur – 4%

Let op: werkt uw partner veel uren in uw onderneming, dan is het een goed idee om eens met uw boekhouder zzp aan tafel te gaan zitten. Samen kunt u onderzoeken of het misschien gunstiger is om uw partner een vergoeding uit te betalen.

Is uw partner medegerechtigde of geldverstrekker?

Let op, want in bepaalde gevallen hebt u geen recht op de meewerkaftrek. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer uw partner een medegerechtigde is. Dit wil zeggen dat hij of zij gerechtigd is tot het vermogen van uw onderneming en daaruit winst ontvangt, bijvoorbeeld als commanditaire vennoot. Heeft uw partner misschien geld aan u geleend voor uw zaak? In dat geval wordt uw partner door de fiscus aangezien als geldverstrekker. Ook in dit geval hebt u geen recht op de meewerkaftrek.

Uw partner in loondienst nemen of samen ondernemen?

Er zijn allerlei manieren waarop uw partner een rol kan spelen in uw onderneming, bijvoorbeeld als meewerkende partner of als geldverstrekker. Er bestaan echter nog meer mogelijkheden. Het kan misschien een goed idee zijn om uw partner als medewerker in loondienst te nemen. Nog een optie is om samen te ondernemen en allebei de rol van ondernemer op u te nemen. Wat is in uw situatie de beste keus? Raadpleeg een deskundige boekhouder? Neem hier contact met ons op en ontvang gratis en vrijblijvende offertes van meerdere boekhouders in uw regio.