Wat als u als zzp’er arbeidsongeschikt raakt?

De forse toename van het aantal zzp’ers kan als er niets verandert tot grote problemen op de arbeidsmarkt leiden. Dat komt omdat te veel zzp’ers geen maatregelen hebben getroffen voor het geval ze arbeidsongeschikt raken. Vaak is dat te duur voor ze. De regeringspartijen zien dit nu als een te groot risico en daarom zijn er maatregelen nodig. Er wordt momenteel gesproken over dat mensen die arbeidsongeschikt raken allemaal, of het nu om mensen in loondienst of zelfstandigen gaat, onder één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid gaan vallen.

Collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid

De teller staat op circa 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland. Er klinken geluiden dat het kabinet de komende maanden aan de slag gaat met het opstellen van voorstellen voor een collectieve verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Partijen als het CDA en de ChristenUnie hielden al eerder pleidooien voor een verplichte verzekering voor zzp’ers. Het idee van een basisverzekering voor mensen in loondienst én zelfstandigen gaat dus nog een stap verder. We zien dat momenteel eveneens de VVD en D66 beseffen dat er maatregelen getroffen moeten worden. Zij zullen het uitwerken van een nieuw voorstel dan ook niet in de weg staan.

40% van zzp’ers heeft niets geregeld

Zzp’ers nemen een steeds groter deel van de arbeidsmarkt in. Het feit dat uit onderzoek van het TNO blijkt dat circa 40% van de zzp’ers niet verzekerd is tegen ongevallen, ziektes en arbeidsongeschiktheid, is zeer zorgelijk. Wanneer deze zzp’ers in de problemen komen door ziekte of een ongeval hebben ze niets om op terug te vallen. Bovendien is het ook niet duidelijk in hoeverre de overige zelfstandig ondernemers wel voldoende verzekerd zijn. Er worden door zelfstandigen verschillende redenen aangehaald voor waarom ze niet verzekerd zijn. Zo benadrukken sommige ondernemers dat hun inkomen niet toereikend is om een verzekering te betalen, terwijl andere bijvoorbeeld geen betaalbare verzekering kunnen vinden vanwege hun leeftijd of verhoogde gezondheidsrisico’s.

Wat zijn hiervan de gevolgen?

Allereerst leidt deze situatie tot veel persoonlijk leed, wanneer iemand arbeidsongeschikt raakt en nergens op kan terugvallen. Men kan in dat geval alleen een beroep doen op de bijstand. Dit zal vervolgens leiden tot een grote daling van de koopkracht van een grote groep mensen, waardoor dit diepgaande effecten zal hebben op de totale economie. Tot 1998 bestond er een verzekering voor alle werkenden, die bescherming bood bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze werd afgeschaft onder het mom dat zelfstandigheid gepaard gaat met vrijheid. Zelfstandigen zouden hier zelf voor moeten zorgen. Vandaag de dag zien we dat er toch te veel zzp’ers zijn zonder een degelijk vangnet.

Hoe ziet de toekomst eruit?

In het pensioenakkoord kwamen het kabinet, werkgevers en vakbonden overeen dat zelfstandigen verplicht verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Minister Koolmees verzocht de Stichting van de Arbeid om een voorstel uit te werken. Dit zal binnenkort gepresenteerd worden. Ondertussen willen de regeringspartijen nog grotere maatregelen nemen in de vorm van één basisverzekering. Hoe dit allemaal gaat uitpakken is nog niet zeker. Wat wel zeker is, is dat de politiek inziet dat er nieuwe maatregelen getroffen moeten worden. Zeer waarschijnlijk zal het kabinet nog voor de zomer hun plannen met betrekking tot dit onderwerp bekendmaken.

Vergelijk gratis

Ook boekhouders vergelijken in uw regio?

Vergelijk, kies en bespaar. Binnen 24 uur reactie!
Vergelijk gratis