Zzp’ers beoordelen hun financiële situatie positiever

Het begin van het nieuwe jaar is een mooie periode om uw financiële situatie eens onder de loep te nemen. Hoe staat uw onderneming ervoor? Wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst? Hoe is het financiële klimaat onder alle zzp’ers? Het CBS en TNO voerden de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) uit om te polsen hoe zzp’ers tegen hun financiële situatie aankijken. Wat blijkt? Zzp’ers beoordelen hun situatie positiever dan 4 jaar geleden. In 2015 was 43% hierover positief. In 2019 steeg dit percentage naar 53%.

Het aantal zzp’ers stijgt continu

De afgelopen jaren zien we continu een stijging van het aantal zzp’ers in ons land. Momenteel ligt dit aantal op 1,1 miljoen. Gezien de laatste jaren de economie is verbeterd en de koopkracht is gestegen, is ook de situatie van zelfstandig ondernemers verbeterd. Behalve dat nu 10% van de zzp’ers positiever is over hun financiële situatie, zijn ze ook wat vaker tevreden met de hoogte van hun inkomen en hebben ze meer vertrouwen in het behouden van hun opdrachten. Uit de cijfers blijkt ook dat meer zzp’ers zich niet druk maken over de toekomst van hun onderneming.

Ook laagopgeleide zzp’ers positiever

De enquête laat zien dat zzp’ers die diensten aanbieden, positiever zijn over hun financiële situatie, dan zzp’ers die vooral producten verkopen. Echter zijn beide type zzp’ers positiever ingesteld, dan 4 jaar geleden. Een ander opmerkelijke uitkomst uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid is dat in 2015 laagopgeleide zzp’ers het minst positief waren. In 2019 is het percentage van deze groep dat hun situatie als goed tot zeer beoordeelt vrijwel gelijk aan het percentage van dat van middelbaar en hoogopgeleide ondernemers. Onder de laagopgeleide zzp’ers zijn het vooral de bouwarbeiders die hun financiële situatie een stuk positiever beschouwen.

Zzp’ers hebben meer aandacht voor pensioen

Nu de economie de laatste jaren aantrekt en zzp’ers hun situatie gunstiger inzien, merken we ook op dat meer zzp’ers maatregelen treffen voor hun pensioen. Uit de cijfers blijkt dat circa 82% van de zzp’ers iets geregeld heeft voor hun pensioen. Zelfstandigen die hun financiële situatie als slecht bestempelen, nemen minder vaak maatregelen (68%), dan de zelfstandigen die hun situatie als goed (87%) of zeer goed (94%) aanmerken. Het merendeel van de zzp’ers (45%) bouwt of bouwde pensioen op in een pensioenfonds door werk in loondienst. Deze ondernemers werkten voorheen in loondienst of zijn naast ondernemer ook nog werknemer. Uit cijfers van het CBS uit 2017 bleek dat 37% van de zzp’ers pensioen opbouwde. In 2019 is dit 43%.

Hoe staat het met uw financiële situatie?

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat u steeds een goed inzicht hebt in de financiële situatie van uw onderneming. Op basis van die kennis kunt u als ondernemer betere en verantwoorde beslissingen nemen en de koers bepalen van uw bedrijf. Kunt u daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan hier gerust contact met ons op!