Wat zijn de gevolgen van een verkapt dienstverband?

Sinds kort is de nieuwe zzp-wet van kracht. Op dit moment is er nog sprake van een overgangsfase waarin zzp’ers en hun opdrachtgevers de kans krijgen om te wennen aan deze nieuwe situatie. Volgend jaar mei moet iedereen alles op orde hebben en moeten de nieuwe regels door zzp’ers en opdrachtgevers worden nageleefd. De regels zijn niet altijd even helder. Mocht het toch fout gaan, wat zijn dan de gevolgen?

Van VAR naar modelovereenkomst

Er is de laatste maanden veel over gezegd en geschreven. De VAR zal worden afgeschaft. Met een VAR-verklaring werden opdrachtgevers gemakkelijk gevrijwaard van het betalen van sociale premies en belastingen. Nu moeten zzp´er en opdrachtgever een modelovereenkomst opstellen dat voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Bij elke opdrachtgever moet er een nieuw contract komen. De begrippen en formuleringen in deze contracten zijn niet voor iedereen even helder. Het zou kunnen gebeuren dat er hierdoor toch een keer sprake is van een verkapt dienstverband.

Boekhoudsoftware ZZP

Wat zijn de gevolgen?

Is de Belastingdienst van mening dat er sprake is geweest van een verkapt dienstverband met betrekking tot een bepaalde opdrachtgever, dan wordt u als zzp’er met terugwerkende kracht behandeld als een werknemer.

Dat betekent op de eerste plaats dat de uren die u voor deze opdrachtgever hebt gewerkt niet meer meetellen voor uw activiteiten als zzp’er. Hierdoor voldoet u mogelijk niet meer aan het urencriterium voor zzp’ers om minimaal 1225 uren aan uw eigen onderneming te besteden. Dit houdt in dat u geen recht hebt op bepaalde belastingvoordelen. U zult dus meer belasting moeten gaan betalen.

Een ander probleem waar u in dit geval als zzp’er mee te maken kunt krijgen, is dat uw opdrachtgever nu premies moet gaan afdragen, zoals loonbelasting en de premie voor de volksverzekering. Uw opdrachtgever kan deze kosten nu op u proberen te verhalen.

Krijg ik dan wel pensioen?

Ontdekt de Belastingdienst dat er sprake is van een verkapt dienstverband, dan moet uw opdrachtgever premies voor uw pensioen gaan betalen. Ook zzp’ers in een verkapt dienstverband hebben in dit geval recht op pensioen als het werk onder een cao valt die pensioenopbouw voorstaat. De keerzijde van de medaille is dat er ook van u (in dit geval dus als werknemer en niet als zzp’er) vereist kan worden dat u een eigen bijdrage stort voor uw pensioen. Deze extra kosten zijn niet altijd wenselijk. U moet dus in wezen sparen voor een pensioen, waar u zelf niet voor gekozen hebt.

Zijn er ook voordelen?

In het geval van een verkapt dienstverband kunt u als zzp’er dus te maken krijgen met extra kosten waar u niet op had gerekend. Er zitten echter ook nog enkele voordelen aan. U bouwt nu als werknemer namelijk wel gewoon ww-rechten op. Daarnaast hebt u ook recht op vakantiegeld. Dit kan goed van pas komen om de onvoorziene extra kosten op te vangen, tenzij deze uiteraard niet eerst op u als zzp’er zijn verhaald.

Zorg dat u goed bent voorbereid!

De bovengenoemde voordelen wegen meestal niet op tegen de nadelen. U wilde per slot van rekening als zelfstandige aan de slag! Een verkapt dienstverband voorkomen is daarom altijd beter. Om ervoor te zorgen dat u perfect op de hoogte bent van alle nieuwe regels is het een goed idee om een ervaren boekhouder ZZP in te schakelen. Deze professional kan u perfect inlichten over de nieuwe regels, ervoor zorgen dat uw boekhouding in orde is en het contact met de Belastingdienst van u overnemen!

Vergelijk en bespaar

Gratis boekhouders vergelijken in uw regio?

Ontvang vrijblijvend tot 4 offertes binnen 24 uur in uw mailbox.
Vergelijk en bespaar