Overzicht van wetswijzigingen in 2020 voor zzp’ers

Bent u goed voorbereid op het nieuwe jaar? Er worden vanaf 1 januari 2020 verschillende wetswijzigingen doorgevoerd, die onder meer betrekking hebben op zzp’ers. Bent u goed op de hoogte van deze veranderingen? We maken het u graag wat gemakkelijker en zetten daarom hier de belangrijkste wijzigingen op een rij.

1. De kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt

De kleineondernemersregeling (KOR) is een btw-regelgeving. Per 1 januari verandert de KOR. Voorheen draaide het hier om een vermindering van de belasting. Daarvoor in de plaats komt nu een vrijstelling van de btw. U kunt een beroep doen op de kleineondernemersregeling als uw omzet lager is dan € 20.000. Voldoet u aan de voorwaarden voor deze regeling, dan hoeft u minder of geen btw meer af te dragen. Dit betekent dat u geen btw meer op uw facturen vermeldt en in bepaalde situaties hoeft u ook geen aangifte van de omzetbelasting meer te doen.

2. Wijziging van de tarieven van de inkomstenbelasting

Vanaf 2020 gelden er niet drie maar twee tarieven voor de inkomstenbelasting. Is uw inkomen lager dan € 68.507 per jaar, dan geldt er het basistarief van 37,35%. Ligt uw inkomen boven dit bedrag, dan betaalt u het toptarief van 49,5%. Het bedrag aan belasting dat u dan dient te betalen, kan verlaagd worden met heffingskorting. De algemene heffingskorting gaat in 2020 en 2021 in twee stappen omhoog. Daarbij neemt ook de arbeidskorting in 2020 in drie stappen toe. Door de combinatie van deze wijzigingen, zal dit in de meeste gevallen betekenen dat u minder belasting betaalt.

3. Verlaging van de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek houdt in dat u uw winst kunt verlagen, zodat u minder inkomstenbelasting betaalt. De zelfstandigenaftrek wordt echter vanaf 2020 in negen stappen afgebouwd van € 7.280 naar € 5.000 per jaar in 2028. Hoewel u straks minder mag aftrekken, worden de arbeidskorting en de algemene heffingskortingen hoger. Hiermee wordt de afbouw van de zelfstandigenaftrek gecompenseerd en zal u er uiteindelijk weinig nadeel van ondervinden.

4. Nieuw btw-id voor zzp’ers

Iedereen die met een eenmanszaak staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel krijgt voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Uit dit nieuwe nummer is uw Burgerservicenummer niet meer af te leiden. Bij uw vorige btw-nummer was dat wel mogelijk. Daardoor was dit btw-nummer erg fraudegevoelig. Het oude btw-nummer blijft u voorlopig wel nog gebruiken voor de directe communicatie met de Belastingdienst. Het oude nummer wordt nu het omzetbelastingnummer genoemd.

5. Aanpassing Bijstandsregeling Bbz

Hebt u als ondernemer financiële ondersteuning nodig, dan is daar het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, afgekort Bbz. Per 1 januari 2020 gelden er aangepaste regels. Voorheen deden ondernemers van 55 jaar met een niet levensvatbare onderneming een beroep op deze regeling tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Daarmee ging deze regeling aan haar doel voorbij, namelijk dienen als tijdelijke ondersteuning, totdat men deze niet meer nodig had. Maakt u al gebruik van de Bbz-regeling, dan hebben de veranderingen in het nieuwe jaar voor u geen consequenties.

Meer weten?

Als zzp’er is het fundamenteel dat u steeds goed op de hoogte bent van alle wetswijzigingen. Het is niet altijd gemakkelijk om alles bij te houden en om u hier in te verdiepen. Uw werkzaamheden als vakspecialist eisen veel tijd op. Wanneer u een goede zzp boekhouder bij de hand neemt, zal deze ervoor zorgen dat u steeds zonder veel moeite up-to-date wordt gehouden. Al uw financiële en fiscale zaken zijn dan in goede handen. Neem hier contact met ons op voor meer informatie!